REGATY OTWARCIA SEZONU JKMW ,,KOTWICA”

0
1761

Zapraszamy wszystkich żeglarzy na REGATY OTWARCIA SEZONU JKMW ,,KOTWICA” 

Impreza rozpoczyna się 1 maja w Gdyni, a kończy 3 maja również w Gdyni, gdzie nastąpi uroczyste otwarcie sezonu przez Komandora Klubu oraz władz Miasta Gdynia.

Wręczenie nagród odbędzie się po ceremoni otwarcia.

Zawiadomienie o regatach

1. Organizator: Organizatorem regat jest Jacht Klub Marynarki Wojennej „Kotwica” w Gdyni. al. Jana Pawła II 13 b tel. 600-151-244, 58 620 49 59, www.jkmw-kotwica.pl

2. Klasy, termin i miejsce: Regaty rozgrywane będą w dniach 01,02,03 maja 2018r. na wodach Zatoki Gdańskiej wg Współczynnika wyrównawczego ORC (razem ORC INT i ORC CLUB) i w klasie OPEN.

ORC  Grupa A dla jachtów o CDL > 7.50  Grupa B dla jachtów o CDL ≤ 7.50 OPEN  Grupa I – jachty o długości powyżej 10 m LOA.  Grupa II – jachty o długości do 10 m LOA.

Jachty grupa A i grupy I startują na trasie 1 lub 2 Jachty grupy B i grupy II startują na tarasie 3 lub 4 Trasy regat wg Instrukcji Żeglugi

3. Przepisy: Regaty zostaną rozegrane zgodnie w oparciu o przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowe Żeglarstwa WS edycja 20171-2020, aktualnym Zawiadomieniem o Regatach i Instrukcją Żeglugi. Obowiązuje również przestrzeganie przepisów MPZMM oraz przepisów ORC. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w zawiadomieniu i programie regat. W przypadku sprzeczności dokumentów, decydują postanowienia zawarte w Instrukcji Żeglugi.

4. Zgłoszenia: Zgłoszenia na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym, kserokopie aktualnego świadectwa pomiarowego ORC (strona ze współczynnikami) powinny być dostarczone wraz z potwierdzeniem dokonanej opłaty „wpisowego” do organizatora regat do dnia 01.05.2018r. (wtorek) do godziny 0900. Istnieje również możliwość zgłoszenia mailem: biuro@jkmw-kotwica.pl Biuro Regat: Gdynia, Aleja Jana Pawła II 13 b – biuro JKMW KOTWICA

5. Program regat: Regaty Otwarcia Sezonu Żeglarskiego 2018 będą się składać z trzech długich wyścigów następujących po sobie w kolejnych dniach tj. I. Regaty o Puchar Komandora Klubu II. Regaty Flagi Państwowej III. Regaty Konstytucji 3-go Maja. Ad. I 01.05.2018 r. Start do regat o godz.1100 reda portu jachtowego Gdynia. Trasy wg Instrukcji Żeglugi w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Meta, zakończenie regat reda portu Górki Zachodnie. Spotkanie żeglarskie, ognisko, gry i zabawy sponsorowanym przez browar DR BREW odbędzie się wieczorem 01.05.2018 w Jacht Klubie im. CONRADA Ad. II 02.05. 2018 r Start godz.1100 reda poru Górki Zachodnie. Trasy wg Instrukcji Żeglugi w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Meta, zakończenie regat reda portu Hel. Ad. III 03.05.2018 r Start 1000 reda portu Hel. Trasy wg Instrukcji Żeglugi w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Meta, zakończenie regat reda portu Gdynia.
Dnia 03.05.2018 r. o godz. 1500 na terenie OSŻMW rozpoczną się uroczystości otwarcia sezonu żeglarskiego w JKMW „KOTWICA” i zakończenia trzy dniowych regat.

6. Odpowiedzialność: Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht. Kapitan jachtu odpowiedzialny jest za wyposażenie jachtu zgodne z przepisami. Ubezpieczenie OC na czas regat jest obowiązkowe. Zgłaszając się do regat, członkowie załogi zgłaszanego jachtu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swoich wizerunków przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwanie regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. Kapitan i załoga jachtu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informacyjnych związanych z przeprowadzenie regat.

7. Wpisowe:  dla jachtów biorących udział w trzy dniowych regatach długości do 10 m – 140 zł + 20 zł od osoby, pow. 10 m – 200 zł + 20 zł od osoby .  dla jachtów biorących w jednym z biegów długości do 10 m –70 zł + 10 zł od osoby, pow. 10 m – 100 zł + 10 zł od osoby Opłata za postój w porcie Hel we własnym zakresie Wpisowe płatne przelewem na konto Klubu mBank 72 1140 1153 0000 2026 1200 1001 8. Punktacja: Jachty będą punktowane w trzydniowej klasyfikacji ogólnej wg. ORC i OPEN za każdy odbyty wyścig. Punktacja w ORC będzie brana do klasyfikacji klubowego Pucharu KAPRÓW. 9. Nagrody: Puchary dla zwycięskich jachtów w grupach oraz za zajęcie kolejno drugie i trzeciego miejsca oraz nagrody ufundowane przez sponsorów.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 2018

REGATY OTWARCIA SEZONU  JKMW ,,KOTWICA” image2REGATY OTWARCIA SEZONU  JKMW ,,KOTWICA” image4REGATY OTWARCIA SEZONU  JKMW ,,KOTWICA” image3

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Twoje imię

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.